Om DEF

Dansk Entomologisk Forening (DEF) er en paraplyorganisation for følgende danske insektforeninger, der har de danske insekters faunistik og økologi som hovedinteresse:
 • Entomologisk Forening (Insekter bredt)
 • Lepidopterologisk Forening (Sommerfugle)
 • Entomologisk Selskab for Fyn (Insekter bredt)
 • Århus Entomologklub (Insekter bredt)
 • Nordjysk Lepidopterologklub (Sommerfugle)
De 5 foreninger har et medlemstal på i alt ca. 800.

Du kan læse mere om de enkelte foreninger her.

Som medlem af en af de tilsluttede foreninger er du med til at udforske den danske insektfauna og overvåge hvordan insekterne har det i den danske natur.

Dansk Entomologisk Forening har til formål:
 • At arbejde for beskyttelsen af den danske insektfauna og at medvirke til at påpege trusler mod arter og levesteder.
 • At repræsentere hensynet til insektfaunaen over for de naturforvaltende myndigheder og at arbejde for en naturforvaltning, der tilgodeser de entomologiske værdier.
 • At stimulere interessen for entomologi og virke for gode vilkår for udøvelsen af entomologiske aktiviteter.
 • At udbrede befolkningens kendskab til entomologien og formidle information til nyhedsmedier om entomologiske emner af almen interesse.
 • At virke for et fællenordisk entomologisk samarbejde med søsterorganisationerne i Norden.

Dansk Entomologisk Forening er netværkspartner i IUCN´s europæiske Countdown 2010 netværk.

Dansk Entomologisk Forening er endvidere netværkspartner i Butterfly Conservation Europe, som har til formål at virke for bevarelsen af sommerfugle og deres habitater.
Dansk Entomologisk Forenings Bestyrelse har følgende sammensætning:
 • Bestyrelsesmedlem: Svend B. Larsen (Århus Entomologklub)
 • Bestyrelsesmedlem: Morten S. Mølgaard (Nordjysk Lepidopterologklub)
 • Sekretær: Carsten Hviid (Lepidopterologisk Forening)
 • Bestyrelsesmedlem: Jan F. Rasmussen (Entomologisk Forening)