Henvendelser vedrørende naturforvaltningsforhold med entomologisk indhold og lignende, sendes til EFU, Entomologisk Fagudvalg.