Oversigt over insektsystemet

v/Palle Jørum

Insekterne kan inddeles i 2 hovedgrupper:

  • De vingeløse insekter (springhaler, sølvkræ, m.m.)
  • De vingede insekter (sommerfugle, guldsmede, biller, tæger, m.m)

De vingede insekter deles igen op i 2 grupper:

  • Exopterygote insekter, der har ufuldstændig forvandling, uden puppestadium; ungerne hos disse insekter kaldes gerne nymfer og ligner ofte de voksne meget. Eksempler er Guldsmede, græshopper, tæger og ørentviste.
  • Endopterygote insekter, der har fuldstændig forvandling, med et puppestadium og med larver, som i udseende afviger stærkt fra de voksne. F.eks. fluer, sommerfugle, biller og hvepse.

Neden for er vist en oversigt over de insektordener, som har danske repræsentanter.
Oversigten følger den "klassiske" systematik, der fx er benyttet i håndbogen "Vesteuropas Insekter" (af M.Chinery. - Gad 1987). En inddeling baseret på nyere forskningsresultater kan ses fx på hjemmesiden "Tree of Life"

Vingeløse (apterygote) insekter

Vingede (pterygote) insekter (nogle køn, stadier eller arter kan være vingeløse)

Exopterygote insekter

Endopterygote insekter