Warning: Undefined variable $titel in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/uses/top.php on line 47
Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/uses/top.php on line 175

Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 13

Heterocerus

HETEROCERUS er et meddelelsesblad for danske billefolk, både for "nørderne" og for dem, der bare synes, at biller er spændende insekter.

HETEROCERUS udgives med henblik på at udbrede kendskabet til billernes mangfoldighed og spændende levevis. I Heterocerus bringes referat fra billefraktionsmødet på det "Entomologisk Årsmøde", der orienteres om undersøgelser af bestemte lokaliteter, nyt om arter, det sidste nye indenfor f. eks samlemetoder, gode råd om præparationer o. lign., og meget mere.

HETEROCERUS modtager gerne artikler, meddelelser og lignende indenfor coleopterologien.


Du kan se de enkelte numre i PDF-format, ved at klikke på ikonerne nedenfor. Kopiering kan foretages vederlagsfrit.

Heterocerus nr. 21, indhold:
Entomologisk Årsmøde 2010, Palle Jørum
Kære deltagere i billefraktionsmødet ved årsmødet.
Palle Jørum
Dansk Dendrologisk Forenings ”Træregister”. Palle
Jørum
Biller og billetræer ved Kristianssæde Palle Jørum
Nordic Coleoptera Group – en ny fællesnordisk
forening for billeinteresserede

PDF : 888 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 20, indhold:
Entomologisk Årsmøde 2010, Palle Jørum
Nye danske billearter 2008-2009, Jan Pedersen
Digital fotografering af småkravl, Mogens Hansen
Billesigte med sigtepose, Jan Boe Runge
Etiketter til belægseksemplarer, Palle Jørum, Jan Pedersen & Jan Boe Runge

Appendix: Belægslister 1996 - 2007
BELÆGSEKSEMPLARER FOR NYE
DISTRIKTSFUND MELDT I "FUND AF BILLER I
DANMARK, 1996".
Se under diverse downloads i denne hjemmeside. Iøvrig er dette appendix sammenhørende med ovennævnte artikel i Heterocerus nr. 20 side 18.


PDF : 535 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 19, indhold:
Entomologisk Årsmøde 2009, Palle Jørum
Klækkekasse, Jan Boe Runge
Efterlysning af fund af torbister, Palle Jørum
Laboul-speciale, Jimmie Høier
Heterocerus og Verdenslitteraturen, Palle Jørum
DVD om Carabus, Henning Pedersen

PDF : 503 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 18, indhold:
Entomologisk Årsmøde 2008, Palle Jørum
Invasive billearter, Hans Peter Ravn
Link-samlinger

PDF : 805 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 17, indhold:
Entomologisk Årsmøde 2007, Palle Jørum og
Bankeskærm i nyt design, Jan Boe Runge
Georeferering af fund, Christian Lange, DanBIF
Mogens Rudkjøbing død, Eivind Palm & Palle Jørum

PDF : 957 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 16, indhold:
Entomologisk Årsmøde 2005, Palle Jørum
Fugleinfluenzaen slår til -hvad betyder det for os billefolk?, Palle Jørum
Billesugerapparat - et redskab til brug - også - i influenza-tider, Jan Boe Runge
En interessant bifangst, Jimmie Høier
Navneændringer - hvorfor ? Viggo Mahler

PDF : 1.828 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 15, indhold:
Entomologisk Årsmøde 2005, Palle Jørum
Nyt om bombarderbillen
Lidt om at finde biller med lokkemad eller lokkeduft, Henning Liljehult
Billeundersøgelser på Sprogø, Palle Jørum
Kort nyt, Palle Jørum
Nyttige links for Heterocerus’ fanskare

PDF : 1.496 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 14, indhold:
Entomologisk Årsmøde 2004, Jan Boe Runge
Et lille men tids-besparende redskab til montering af biller på karton, Hans Gønget
Olaf Gudmann Christiani – portræt af en fynsk billesamler, Palle Jørum
Billeundersøgelser i Tofte Skov, Viggo Mahler
Danske navne på Danske biller, Palle Jørum

PDF : 920 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 13, indhold:
Entomologisk Årsmøde 2003, Palle Jørum
Om hvordan det hele begyndte, Kristian Arevad
Biller i Sødal Skov og ved Rødsø, Palle Jørum
Et erindringsbillede - eller historien om en Trichius, Ole Vagtholm-Jensen

PDF : 410 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 12, indhold:
Entomologisk Årsmøde 2002, Jan Boe Runge
Nogle entomologiske naturoplevelser, Karl Johan Siewertz Poulsen
Læst i avisen og set på TV: Æter eller ikke æter? Jan Boe Runge
Zoologisk Museums, København - danske billesamling, Ole Martin
Arter som mangler i Zoologisk Museums danske billesamling
Et nyt billetidsskrift har set dagens lys, Ole Martin
Biller fra Anholt, Søren Tolsgaard

PDF : 1.980 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 11, indhold:
Entomologisk Årsmøde 2001, Jan Boe Runge
Ananasfælder, Jan Boe Runge
Bogen om "Truede invertebrater i Norden", Viggo Mahler
Michael Hansen, Jan Boe Runge

PDF : 214 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 10, indhold:
Entomologisk Årsmøde 2000, Palle Jørum
Billetræf hos Eivind og Birgitte Palm 20-22.08 1999, Henning Hendriksen
En herlig sidegevinst, Palle Jørum

PDF : 222 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 9, indhold:
Entomologisk Årsmøde 1999 i København, Jan Boe Runge
Myg og biller ved Barentshavet, Viggo Mahler & Palle Jørum
Ny dansk lokalitet for stor møggraver Onthophagus vacca, Palle Jørum
Sidste nyt fra Bagous-fronten, Eivind Palm (ref. af Jan Boe Runge)
Pediacus dermestoides, Jan Boe Runge
Handlingsplaner for rødlistearter, Palle Jørum
"Kær lille bille som kæledyr", Jan Boe Runge

PDF : 510 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 8, indhold:
Om billesamleren K.Hartvig Jensen, Palle Jørum
Fund-Nyt - Eghjort set på Bornholm, Palle Jørum
Vinterfangst i startuer, Kristian Arevad
Kom med forslag til danske navne på danske biller! Palle Jørum
Så kom rødlisten omsider, Palle Jørum

PDF : 471 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 7, indhold:
Entomologisk årsmøde 1998, Palle Jørum
"Coloradobillen som detektor", Jan Boe Runge
Så blev bombarder-bille - lokaliteten fredet! Palle Jørum
Celluloseklister til montering af insekter på kartonstykker, Hans Gønget
Danske navne på danske biller, Palle Jørum
"En kommentar til Gerhard Jankowski's samling" Jan Boe Runge
Efterlysning af danske maskebiller, Lycidae, Ole Martin

PDF : 292 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 6, indhold:
Indlevering af de årlige fundlister, Michael Hansen
Mon vandkalven Agabus didymus er kommet for at blive? Mogens Holmen
Billetræf i Føllenslev, Palle Jørum
Biller fra Sejerø - indsamlet på ekskursionen d. 30.aug. '97
Fund af arter efterlyses, Michael Hansen
Lidt mere om Metoecus paradoxus, Kristian Arevad
Et præparationstip "Rengøring af biller", Henning Liljehult
Lidt om lim, Michael Hansen
Tragant, Jan Boe Runge

PDF : 581 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 5, indhold:
Entomologisk årsmøde 1997, Jan Boe Runge
Om indsamling af Metoecus paradoxus
Lidt sjov om Metoecus paradoxus L. Henning Liljehult
Trælevende smældere i Danmark - Status 1996, Ole Martin og Sigurd Munch
Billesamleren N. P. Jørgensen, Odense, Palle Jørum
Fund-Nyt - Allerede nu 3 nye danske arter fra 1997

PDF : 657 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 4, indhold:
Nyt fra Hald Ege, Palle Jørum
Jagten på Æbelø's biller er gået ind, PalleJørum
De fynske bålpladser - eller nogle af dem, Jan Boe Runge
Det kommende tillæg til fortegnelsen samt supplement til kataloget, Michael Hansen
'Bille-træf 96' hos Eivind og Birgitte Palm, Henning Hendriksen
Fund-Nyt - -stor guldløber, Palle Jørum
Ny elmebille, Jan Boe Runge
Om frugt og ådsel ophængt i træer, Viggo Mahler
Om nytten af en kunstig mave, Viggo Mahler
Nekrolog, Eivind Palm

PDF : 362 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 3, indhold:
Bille nyt fra årsmødet, Jan Boe Runge & Palle Jørum
Hjælp - Europæiske Lixus-arter
Biller fra Hald Ege, Palle Jørum
Ekskursioner - Billetræf hos Eivind, Eivind Palm
Tips – Insektnåle, Jan Boe Runge
Katalog over Danmarks biller, Michael Hansen
Billerødlisten, Palle Jørum

PDF : 217 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 2, indhold:
Efterlysning af fund, Viggo Mahler
Etikettering, Jan Boe Runge
Efterlysning, Jan Boe Runge
En ubeskrevet rovbille, Viggo Mahler
Elmesyge barkbiller, Michael Hansen
Samlertræffet med Tyskerne, Sigvald Kristensen

PDF : 182 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79

Heterocerus nr. 1, indhold:
Noget om formålet med dette "Nyhedsbrev", Sigvald Kristensen
Referat af bille-årsmødet d. 5.marts 1994, Palle Jørum
Samlertræf med Tyskerne, Sigvald Kristensen
Årets første nye art: Mycetoporus brucki, Viggo Mahler
Bille – Rødlisten, Palle Jørum
Ny dansk Calathus Art, Michael Hansen

PDF : 200 kb Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/heterocerus.php on line 79