Populationsbeskyttelser af danske insekter

Vedtaget af de danske entomologiske foreninger d. 11. marts 2017 og er gældende til andet publiceres

Som et vigtigt led i denne beskyttelse gælder følgende indsamlingsbegrænsninger i DK.

Finder du en af de ovenfor nævnte arter, beder vi dig om at kontakte os hurtigt.

Som det fremgår af de etiske regler vedtaget af alle de danske entomologiske foreninger i 2011, er det generelt ikke foreneligt med god entomologisk adfærd, at indsamle individer af små og truede insektpopulationer.

For alle arter gælder, med mindre andet er anført under den enkelte art, at

  • Alle stadier er omfattet.
  • Forbuddet gælder hele Danmark.
  • Der opfordres til at eftersøge arterne på nye lokaliteter.
  • Fund af nye lokaliteter meddeles den pågældende kontaktperson.
  • Alle plejeaktiviteter m.v. til omkring arterne meddeles den pågældende kontaktperson.

Ilia (Apatura ilia).
Forbuddet gælder Pinseskoven på Vestamager.
Kontaktperson: Jan Fischer Rasmussen

Sortbrun blåfugl (Aricia artaxerxes)
Forbuddet gælder hele området fra nordøst for Skiveren ned til og med Hirtshals. Kun området ved Tornby Strand er ikke omfattet.
Kontaktperson: Tom Nygaard Kristensen

Sortplettet bredpande (Carterocephalus silvicola)
Kontaktperson: Emil Bjerregård

Spejlbredpande (Heteropterus morpheus)
Forbuddet gælder hele Falster
Kontaktperson: Emil Bjerregård

Rødlig perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne)
Kontaktperson: Emil Bjerregård

Svalehale (Papilio machaon)
Kontaktperson: Emil Bjerregård

Bemærk: Enhver indsamling af svalehalen (Papilio machaon) i alle stadier, altså også imagines vil være uforeneligt med et medlemsskab af de danske entomologiske foreninger.

Grå perikonugle (Chloantha hyperici)
Forbuddet gælder forekomstområderne ved/i Rødbyhavn og Gedser.
Kontaktperson: Knud Bech

Bombarderbille (Brachinus crepitans)
Forbuddet gælder forekomstområdet ved Sose på Bornholm.
Kontaktperson: Mogens Hansen

Månetorbist (Copris lunaris L.)
Kontaktperson: Roland Jacobsen

Arten er fundet på i alt 17-18 danske lokaliteter, men er efter 1960 kun fundet tre steder hhv. på Nordsamsø ved Ballebjerg, på Røsnæs og ved Jægerspris.

Status 2016-2017 for de populationsbeskyttede arter kan ses her.