Fredede insekter

v/Palle Jørum

De danske entomologiske foreninger støtter artsfredninger i de tilfælde, hvor der er tale om dokumenterede sjældne og truede insektarter og hvor fredningen ledsages af konkrete naturforvaltningsinitiativer mv., der målrettet har til hensigt at sikre artens overleven.

Artsfredninger bør således efter vores mening ikke kun være af symbolsk karakter eller omfatte arter, som i realiteten ikke er truede.

Det første eksempel på fredning af en dansk insektart går tilbage til 1924, da den store torbist eghjort (Lucanus cervus) blev fredet på Æbelø, nord for Bogense - sammen med en del gamle ege, som billen dengang levede i. Fredningen skete i henhold til den dengang gældende Naturfredningslov. Desværre hjalp fredningen ikke meget - i dag forekommer eghjorten ikke på Æbelø og næppe i Danmark i det hele taget.

Warning: Use of undefined constant TNK00115mnemosyne - assumed 'TNK00115mnemosyne' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/fredede_insekter.php on line 13

Foto © Tom Nygård Kristensen
Også den store, smukke dagsommerfugl mnemosyne (Parnassius mnemosyne) blev på et tidspunkt fredet, ved en administrativ fredning, på dens da sidste danske levested, i Jægerspris Nordskov. Her er arten ikke fundet siden 1961, så heller ikke i dette tilfælde lykkedes det at bevare en insektart for den danske fauna ved at gennemføre en artsfredning.

I 1991 blev 10 insektarter fredet i Danmark som en direkte følge af, at de var blevet optaget på Bern-konventionens liste over truede dyre- og plantearter i Europa. Samtidig er de 10 arter omfattet af det såkaldte EF-habitatdirektiv fra 1992, som forpligter EU's medlemslande til at beskytte arterne og deres levesteder.

Artsstatus for fredede insekter og arter omfattet af frivillige indsamlingsbegrænsninger kan ses her (pdf-fil).

De 10 arter er anført nedenfor. Her kan du også se hvor du kan finde yderligere oplysninger om arterne.

Art Supplerende oplysninger kan findes flg. steder
Guldsmede Pedersen, H. & M.Holmen, 1994:
Fredede insekter i Danmark. Del 4: Guldsmede. - Entomologiske Meddelelser 62: 33-58.

Foto ©:Mogens Holmen
Aeshna viridis (grøn mosaikguldsmed)

Foto ©:Mogens Holmen
Ophiogomphus cecilia (grøn kølleguldsmed)

Foto ©:Mogens Holmen
Leucorrhinia pectoralis (stor kærguldsmed)
Biller Holmen, M., 1993:
Fredede insekter i Danmark. Del 3: Biller knyttet til vand. - Entomologiske Meddelelser 61: 117-134.

Martin, O., 1993:
Fredede insekter i Danmark. Del 2: Biller knyttet til skov. - Entomologiske Meddelelser 61: 63-69.

Foto ©:Mogens Holmen
Dytiscus latissimus (bred vandkalv)

Foto ©:Mogens Holmen
Graphoderus bilineatus (lys skivevandkalv)

Foto ©:Tom Nygård Kristensen
Lucanus cervus (eghjort)

Foto ©:Philip Francis Thomsen
Osmoderma eremita (eremit)
Sommerfugle Kaaber, S., P.S. Nielsen, M. Stoltze & U.Terndrup, 1998:
Fredede insekter i Danmark. Del 5: Dagsommerfugle. - Entomologiske Meddelelser 66: 1-19.
Coenonympha hero (herorandøje)

Foto ©:Tom Nygård Kristensen
Euphydryas aurinia (hedepletvinge)

Foto ©:Tom Nygård Kristensen
Maculinea arion (sortplettet blåfugl)
Generelt
Goldberg, C., 1998:
Fredede insekter i Danmark. Del 6: Internationale konventioner og direktivers betydning for beskyttelsen af danske insekter. - Entomologiske Meddelelser 66: 97-103.

Spärck, R., 1961:
Fredning af insekter. - I: Nørrevang, A. & T.J. Meyer (red.): Jeg ser på insekter; p. 282-283. - Politikens Forlag.
Internettet: http://www.skovognatur.dk/dyrogplanter/insekter/default.htm