Døgnfluer: Ordenen Ephemeroptera

v/Palle Jørum & Peter Wiberg-Larsen


Foto © Jan F. Rasmussen
Den voksne døgnflue kendes især på at bagkroppen har 2 eller 3 lange "halenokker" (cerci) i enden. I reglen med 2 par klare vinger med fintmasket ribbenet - hos enkelte arter mangler bagvingerne eller er meget små. I hvile holdes vingerne lodret eller delvis udslåede; de kan ikke foldes ned over bagkroppen. Flugten er noget "flagrende", men hannerne foretager en særlig sværmning sammen for at tiltrække hunnerne til parring. Antennerne er meget korte. Forbenene er lange hos hanner, der også kendes på et par ekstra "turban" øjne, og at de foruden de lange halenokker har en lille tang i bagenden.
Nymfen lever i ferskvand. Den kendes bl.a. på at der langs siderne af bagkroppen findes en række tråd- eller bladformede udvækster (trachégæller). Bagenden bærer de samme 2-3 haletråde som det voksne insekt. Nogle arter er stærkt affladede og lever på sten, nogle på vandplanter, og andre findes nedgravet i fint sediment. Mange arter lever af fastsiddende mikroalger, mens andre lever af dødt organisk stof. Nogle arters larver er op til 2-3 år om at blive voksne, mens andre arter kan gennemføre 2-3 generationer om året. De voksne lever kun kort tid - hos slægten Caenis højst ét døgn (heraf navnet) - og kan ikke tage føde til sig.

Som noget helt exceptionelt findes der hos døgnfluerne indskudt et "næsten-voksen"-stadium subimago) mellem nymfe- og voksenstadiet. Subimago er vinget og ligner det voksne insekt meget. I Danmark findes ca. 40 arter af døgnfluer.