EntoConsult

EntoConsult er et konsulentfirma under Dansk Entomologisk Forening.

EntoConsult udfører konsulentarbejde inden for områder som f.eks.:
  • overvågning af truede og sårbare insekter
  • registrering af insektfaunaen på udvalgte lokaliteter
  • vurdering af lokaliteters bevaringsværdi på baggrund af insektfaunaen
  • bedømmelse af lokaliteters plejebehov på basis af insektfaunaen
  • forekomster af "rødlistede" arter
  • forekomster særlige indikatorarter
  • bestemmelse af insekter