Referencer

Oversigt over EntoConsult-opgaver.

 1. VVM-redegørelse for et område mellem Ødsted og Skærup ved Vejle. Rekvireret af Rambøll 1998.
 2. VVM-redegørelse for et område ved Ebeltoft. Rekvireret af Rambøll 1998.
 3. Rødlistede insekter i Storstrøms Amt. Rekvireret af Storstrøms Amt 1998.
 4. Entomologiske lokaliteter i Fyns Amt. Rekvireret af Fyns Amt 1998.
 5. Billeundersøgelser i Odense Kommunes skove 1999. Rekvireret af Odense Kommune i 1999.
 6. Overvågning af rødlistede danske guldsmede i 1999. Rekvireret af DMU i 1999.
 7. Overvågning af eremit i 1999. Rekvireret af DMU i 1999.
 8. Billeundersøgelse i Vejle Amt (Trelde Næs og Hyby Lund) i 1999 og 2000. Rekvireret af Vejle Amt i 1999.
 9. Overvågning af bred vandkalv og lys skivevandkalv i Danmark i 2000. Rekvireret af DMU i 2000.
 10. Statusredegørelser for fredede biller og guldsmede i Danmark. Rekvireret af DMU i 2000.
 11. Kollemorten. Rekvireret af SNS i 2000.
 12. Dagsommerfugle i Ballerup. Rekvireret af Carl Bro i 2001.
 13. Bestemmelse af biller. Rekvireret af SNS i 2001.
 14. Rødlistede ferskvandsinsekter i Storstrøms Amt. Rekvireret af Storstrøms Amt i 2001.
 15. Golfbane ved Hedensted. Rekvireret af Vejle Amt i i 2002
 16. Rødlistede insekter. Rekvireret af DMU i 2002.
 17. Insektundersøgelser i grusgrav i Tarup-Davinde. Rekvireret af Odense Kommune første gang 2002, derefter årlige undersøgelser i EntoConsult-regi til og med 2005. Fra 2006 ikke længere en EntoConsult-opgave.
 18. Insekter på bjørneklo. Rekvireret af KVL i 2002.
 19. Rødlistede torbister og dagsommerfugle. Pilotprojekt. Rekvireret af DMU i 2002
 20. Tekniske anvisninger til overvågning af guldsmedearter i Danmark. Rekvireret af DMU i 2003.
 21. Overdrevsundersøgelser for Vejle Amt. Rekvireret af Vejle Amt i 2003.
 22. Rødlistning af svirrefluer og træbukke. Rekvireret af DMU i 2003.
 23. Tekniske anvisninger til overvågning af vandkalve, eremit, stellas mosskorpion og natsommerfugle i Danmark. Rekvireret af DMU i 2003.
 24. Rødlistning af insekter i 2004. Rekvireret af DMU i 2004.
 25. NOVANA-overvågning af stellas mosskorpion, eremit og vandkalve i Københavns Amt. Rekvireret af Københavns Amt i 2004.
 26. NOVANA-overvågning af stellas mosskorpion og eremit i Frederiksborg Amt. Rekvireret af Frederiksborg Amt i 2004.
 27. NOVANA-overvågning af stellas mosskorpion og eremit i Roskilde Amt. Rekvireret af Roskilde Amt i 2004.
 28. NOVANA-overvågning af stellas mosskorpion og eremit i Fyns Amt. Rekvireret af Fyns Amt i 2004.
 29. Rødlistede skovinsekter i Storstrøms Amt. Rekvireret af Storstrøms Amt i 2005.
 30. Kvalitetsvurdering af rødlistede snudebiller (1. del). Rekvireret af DMU i 2005.
 31. Rødlistning af insekter i 2005. Rekvireret af DMU i 2005.
 32. Indtastning og database af skemaer for fældefangst af natsommerfugle. Rekvireret af SNS i 2005 (ikke afsluttet pr. 12.08.06)
 33. Insektundersøgelser i grusgrav i Tarup-Tavinde (fortsat). Rekvireret af Odense Kommune i 2005.
 34. Dagsommerfugle - opgradering af data og indikatorudarbejdelse. Rekvireret af SNS i 2005 (ikke afsluttet).
 35. Elektronisk håndbog om beskrivelser af insekter beskyttet efter EF-habitatdirektivets artikel 12. Rekvireret af DMU i 2006.
 36. Kvalitetsvurdering af snudebiller (2. del) og jordmøl. Rekvireret af DMU i 2006.
 37. Rødlistning af insekter i 2006. Rekvireret af DMU i 2006.
 38. Insektindikatorer (smældere og svirrefluer) for naturmæssigt værdifulde skovområder i Danmark. Rekvireret af SNS i 2006.
 39. Overvågning af svirrefluer, bredtæger og randtæger i Storstrøms Amt 2006. Rekvireret af Storstrøms Amt i 2006.
 40. Kvalitetssikring af konsekvensvurdering af lokalplan SKS 6/11 (Sorø Kommune/Sorø Sønderskov) i forhold til Habitatområde H 141 (evt. eremitforekomst). Rekvireret af Amphiconsult i 2007.
 41. Levering af fotos af fredede insekter og habitater til Bilag IV-vejledning. Rekvireret af DMU i 2007.
 42. Kvalitetssikring af snudebiller rødlistede i 2006. Rekvireret af DMU i 2007.
 43. NOVANA-overvågning af natsommerfugle (4 arter) 2007-2009. Rekvireret af DMU/Århus Universitet.
 44. Rødlistning af nogle bredtæger, randtæger, humlebier og honningbi 2007. Rekvireret af DMU/Århus Universitet i 2007.
 45. NOVANA-overvågning af Stor Kærguldsmed, Grøn Mosaikguldsmed, Bred Vandkalv og Lys Skivevandkalv for Miljøcenter Nykøbing F. i 2007. Rekvireret af Miljøcenter Nykøbing F./Miljø- ministeriet i 2007.
 46. Undersøgelse af evt. eremitforekomst i skræntskov ved Kalundborg i f. m. miljøvurdering udarbejdet af Amphiconsult. Rekvireret af Amphiconsult i 2007.