Diverse materiale

Du kan se forskelligt materiale i PDF-format, ved at klikke på ikonerne nedenfor.

Artsliste Høstemark og Tofte Skov
Bilag til artikel i Bladloppen 32:
Liste over natsværmerarter fundet i Høstemark og Tofte Skov
Bilag til artikel i Bladloppen
PDF : 358 kb

Danmarks Natur 2010
Rapport over de danske dyrs og planters tilstand. Udarbejdet af Det Grønne Kontaktudvalg i anledning ad Biodiversitetsåret 2010
PDF : 6.607 kb
se som Livebook

Belægslister 1996-2007
Belægseksemplarer for nye distriktsfund meldt i "Fund af Biller i Danmark, 1996".
PDF : 454 kb

Bombardérbilleundersøgelsen 2008
Undersøgelese af den fredede bombardérbillelokalitet ved Sose på Bornholm.
PDF : 5.217 kb

Vandkalverapport
Bred vandkalv, Dytiscus latissimus og lys skivevanadkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm.
PDF : 6.027 kb

Red Data Book of European Butterflies
Rødliste over Europas dagsommerfugle

Van Swaay, C.A.M. & Warren, M.S. (1999) Red Data book of European butterflies (Rhopalocera). Nature and Environment, No. 99, Council of Europe Publishing, Strasbourg.

PDF : 3.185 kb

Statusrapport 2008
Status for udvalgte arter 2008
PDF : 3.577 kb

Statusrapport 2007
Status for udvalgte arter 2007
PDF : 2.888 kb

Statusrapport 2006
Status over udvalgte arter 2006
PDF : 1.594 kb