Tovingede - myg & fluer: Ordenen Diptera

v/Palle Jørum

Hos myg og fluer er det bageste vingepar omdannede til et par knappenålslignende organer, svingkøllerne, der bruges til at stabilisere flugten. Insekterne er således tilsyneladende kun forsynet med to vinger, hvilket har givet gruppen dens navn. Forvingerne er klare flyvevinger. Munddelene er indrettet til at suge flydende føde med. Larverne af de tovingede insekter er maddiker - dvs. at de mangler ben, de er oftest blege og blinde. Hos de laverestående dipterers larver findes et veludviklet hoved med bidende munddele, mens de højerestående fluers maddiker har et stærkt reduceret hoved, hvor kun de krogformede kindbakker er tilbage.
De forskellige diptérgrupper har meget forskellig levevis.

Man inddeler traditionelt ordenen i 3 underordener: Myg (Nematocera), laverestående fluer (Brachycera) og højerestående fluer (Cyclorrhapha).

Underordenen myg (Nematocera)
Myg har ret lange, tynde antenner. Larverne med veludviklet hoved. Gruppen omfatter bl.a. stankelben (Tipulidae), stikmyg (Culicidae), dansemyg (Chironomidae), kvægmyg (Simuliidae) og galmyg (Cecidomyidae).

Underordenen laverestående fluer (Brachycera)
Hos disse er antennerne kortere end hos myggene. Larverne har et tydeligt, men dog noget reduceret hoved. Hertil hører klæger (Tabanidae), der er hurtige, dagaktive fluer. De har tykke antenner og store øjne. Hunnerne suger blod af forskellige pattedyr; munddelene er udformet som stikkende og skærende redskaber. Larverne lever i fugtig jord.

Underordenen højerestående fluer (Cyclorrhapha)
Hertil hører langt de fleste fluer. Antennerne er små og består af 3 led, hvoraf det sidste bærer en lille børste. Hos larverne er hovedet reduceret til kindbakkerne, der er indkrængede i brystet. Forpupningen sker i et såkaldt puparium, et tøndeformet hylster dannet af det sidste larvestadiums kutikula; selve puppen ligger inden i pupariet. Til denne underorden hører de velkendte stuefluer (til familien Muscidae), spyfluer (til familien Tachinidae) og svirrefluer (Syrphidae). Spyfluernes larver lever i kød, sår og ådsler, mens mange svirrefluelarver er bladlusædere.

Diptererne er en af de største insektordener. I Danmark menes der at være et sted mellem 4000 og 5000 arter, men tallet er usikkert, da mange af grupperne er ret dårligt undersøgt.