Bladloppen

BLADLOPPEN er et insektvidenskabeligt og naturforvaltningsmæssigt debat- og meddelelsesblad, der udgives af Entomologisk Fagudvalg (EFU)

BLADLOPPEN distribueres vederlagsfrit 1 til 2 gange om året til medlemmerne af de 6 danske entomologiske foreninger.

BLADLOPPEN modtager gerne artikler, meddelelser og lignende indenfor entomologien.

BLADLOPPENs redaktion:

Kristian Graubæk
Strandgårdsvej 5
5762, Vester Skerninge

Kontakt BLADLOPPEN - klik her


Du kan se de enkelte numre i PDF-format, ved at klikke på ikonerne nedenfor.

Bladloppen nr. 32, indhold:
- Kontakt med det offentlige samt andre aktiviteter. Redaktionen.
- Naturbevarelse på en ny måde - sådan kan vi bevare svirrefluen Blera fallax. Leif Bloss Carstensen.
-Registrering af insekter på Borris Sønderland 2013-2014. Uffe Terndrup.
-Vårfluefaunaen (Trichoptera)( i og ved Borris Sønderland 2013. Peter Wiberg Larsen.
-Om registreging af natsværmere i Høstemark og Tofte Skov. Kristian Knudsen (Artsliste: http://www.entoweb.dk/def/diverse/dl_8.pdf )

PDF : 3.256 kb

Bladloppen nr. 31, indhold:
- Leder, bladloppen 2013. Kristian Graubæk.
- Kontakt med det offentlige samt andre aktiviteter. Redaktionen.
- Eghjorten tilbage til Danmark. Peter Empacher.
- Fordele og ulemper ved brakmarker og vådområder. Uffe Terndrup.
- Naturgenopretning på Melby Overdrev. Per Stadel Nielsen.
- Eftersøgning af sortrandet oldenborre (Melolontha hippocastani). Kristian Graubæk.
- Populations- og habitatsstatus for sortbrun blåfugl (Aricia artaxerxes) i Nordjylland. Uffe Terndrup, Tom Nygaard Kristensen og Benny Bæk Hansen.
PDF : 4.447 kb

Bladloppen nr. 30, indhold:
Det ik’ så ring’ endda! Værdifult naturområde fredes. Per Stadel Nielsen.
Oksbøl Skyde– og Øvelsesterræn. Søren Tolsgaard.
Revision af Forsvarets naturforvaltning. Søren Tolsgaard.
Udsætning af insektarter i den danske natur
Per Stadel Nielsen, Michael Kavin.
EFUs plenarmøde 2012.
Indslæbte insektarters håndtering i forhold til listen over danske arter. Michael Kavin, Per Stadel Nielsen.
Populationsbeskyttelse. Dansk Entomologisk forening.
Entomologisk Fagudvalgs forretningsudvalg.
Medlemmer af Entomologisk Fagudvalg.
PDF : 4.664 kb

Bladloppen nr. 29, indhold:
Formanden har ordet. Samarbejde og resultater. Michael Kavin
Naturgenopretning i Holmegårds Mose. Per Stadel Nielsen
En bille der lever i asken fra et bål. Jan Boe Runge
Plejedag i Rødbyhavn. Per Stadel Nielsen
Rødbyhavn – Hvad er der sket siden sidst? Michael Kavin
Kortlægning af levesteder for eremit. Palle Jørum
EFU`s Plenarmøde 2010. Redaktionen
LIFE-projekter. Palle Jørum

PDF : 7.336 kb

Bladloppen nr. 28, indhold:
Formanden har ordet, Michael Kavin
Overvågning af Lundmose og Grønmose ved Sandfeld, Søren Tolsgaard
EFU`s Plenarmøde 2009
Hvidding Krat, Kenneth Jensen
Rødbyhavn, Michael Kavin
Eremitovervågningen 2008, Palle Jørum, Lars Iversen og Philip Francis Thomsen
Butterfly Conservation Europe, Årsmøde 2009, Michael Kavin

PDF : 6.633 kb

Bladloppen nr. 27, indhold:
Formanden har ordet, Michael Kavin
Bombardérbille-Nyt II, Mogens Hansen
De himmerlandske Heder, Kristian Knudsen
Bred vandkalv og lys skivevandkalv på Bornholm, Philip Francis Thomsen & Lars Iversen
EFU`s Plenarmøde 2008, Redaktionen
Butterfly Conservation Europe, Michael Kavin
Projekt Sommerfugl, Michael Kavin
Om indsamling af sjældne og lokalt forekommende dagsommerfugle i Danmark, Jens Kristian Overgaard
Replik, Michael Kavin

PDF : 2.747 kb

Bladloppen nr. 26, indhold:
Formanden har ordet, Michael Kavin
Det svenske ”Åtgärds-program för hotade arter, Per Stadel Nielsen
En ca. 200 år gammel dansk billesamling, Søren Tolsgaard
Thy Nationalpark, Jan Boe Runge
EntoConsult-projekter, Kristian Arevad
Kortlægning af dagsommerfugle i Svanninge Bjerge, Michael Kavin & Lars Kruuse
Græsning som natur-pleje og insektdiversitet, Hans Peter Ravn & Per Stadel Nielsen
EFU’s Plenarmøde 2007, Redaktionen

PDF : 2.143 kb

Bladloppen nr. 25, indhold:
Nyt om naturplejen på Møns Klint, Per Stadel Nielsen
Danske national-parker og Naturværdier, Søren Tolsgaard
Er den almindelige myreløve blevet den sjældne? J. Meulengracht-Madsen
Tofte Skov - et coleopterologisk Paradis, Jan Boe Runge
Nationalpark Møn i ”facetøjne” perspektiv, Kenneth Jensen
EFU’s Plenarmøde på Møn, april 2005, Redaktionen
Frivillige indsamlings-begrænsninger for sommerfugle 2006, Michael Kavin


PDF : 1.360 kb

Bladloppen nr. 24, indhold:
Kommentaren: Naturen i skoven under pres, Palle Jørum
Atlas over danske barktæger, Søren Tolsgaard
EFU’s udtalelse i anledning afstruktur-reformen, Redaktionen
Gødnings-biller på retur, Palle Jørum
Militær-områderne omkring Søgårdlejren, Søren Tolsgaard
Militær-området Raghammer Skydeterræn, Lars Trolle
Bombardérbille-Nyt, Palle Jørum
Sidste nyt om Rødbyhavn, Per Stadel Nielsen og Bjarne Skule
Status omkring C. hyperici, Knud Bech
EFU´s Plenarmøde i Odense, november 2004, Redaktionen

PDF : 1.291 kb

Bladloppen nr. 23, indhold:
Andejagt og insekter på kollisionskurs, Thomas J. Simonsen
National-parker, Ja! Hans Peter Ravn
Dværgvandnymfen i fare i Fandens Hul, Teglstrup Hegn, Mogens Holmen
Status 2003 for sommerfugle mv., Per Stadel Nielsen
Løvbakker og Kollemorten Krat, Palle Jørum og Preben Nielsen
EFU – hvad skal vi med det? Palle Jørum
Kastanie-minérmøl – et nyt, iøjnefaldende skadedyr, Hans Peter Ravn
EFU´s Plenarmøde maj 2004, Redaktionen.
Svanninge Bakker - Kommentar

PDF : 952 kb

Bladloppen nr. 22, indhold:
Dagsommerfugle i tilbagegang, hvad er årsagerne? T. J. Simonsen
Interessante insekter på Hevring Skydeterræn, Søren Tolsgaard
Frivillige indsamlingsstop og fredninger mv.: Redaktionen
Fund af eghjorte i Danmark, Philip Francis Thomsen
Nyheder fra EFU 2003, Redaktionen
Nye insekter og edderkopper i Danmark, Ole Fogh Nielsen
Høringssvar fra EFU, Redaktionen
Tekniske anvisninger til overvågning af insekter, Palle Jørum
Mindeord for Ernst Torp, Kristian Arevad

PDF : 1.251 kb

Bladloppen nr. 21, indhold:
Det var en bedrøvelig oplevelse, Jan Boe Runge
Vandløbenes guldsmede, Ole Fogh Nielsen
Agernæs Storskov, Torben Lykke Rasmussen
Egens visnesyge, Jan Boe Runge
NOVANA, Preben Nielsen
Følelser mv. enghvidvinge Leptidea reali L., Per Stadel Nielsen
Hevring Skydeterræn, Redaktionen
EFU’s plenarmøde november 2002, Redaktionen

PDF : 958 kb

Bladloppen nr. 20, indhold:
Endnu en gang håber man, Preben Nielsen
Insektundersøgelser på Anholt, Søren Tolsgaard
Rødlister igen, igen, Palle Jørum
Branddam nr. 10, Jan Boe Runge
EFU’s plenarmøde maj 2002, Redaktionen
Et EntoConsult-projekt, Palle Jørum
Danmarks forhistoriske insektfauna, Peter Wiberg-Larsen
Båndfluer, dit næste samleobjekt? Lars Trolle
Danmark på nettet i (sommer-) fugleperspektiv, Redaktionen

PDF : 1.002 kb