Dytiscus latissimus
bred vandkalv


Foto: © Mogens Holmen