Entomologisk Fagudvalg


Entomologisk Fagudvalg (EFU) er foreningens naturforvaltningsudvalg. EFU består af højst 25 personer. Ved sammensætningen af EFU sikres så vidt muligt en passende geografisk og faglig dækning.

I EFU behandles naturforvaltningsforhold med entomologisk indhold. Eksempler på EFU's arbejde er:

  • Udarbejdelse af rødlister for insekter
  • Bidrag til naturforvaltningsplaner
  • Høringer i forbindelse med lovforslag, naturforvaltningsprojekter, driftsplaner for statsskovsområder og militære øvelsesområder etc.
  • Deltagelse i etablering af artsdatabank for insekter
  • Overvågning af EF-habitatarter, fredede arter, arter omfattet af frivillige indsamlingsbegrænsninger etc. (22 arter)
  • Opmærksomhedsrejsning omkring særlige problemstillinger
  • Indstillinger om indsamlingsbegrænsninger for sårbare arter
  • Udgivelse af tidsskriftet "Bladloppen"
  • Samarbejde med andre "grønne" organisationer

Login til EFU projektrum