Entomologisk Fagudvalg


Entomologisk Fagudvalg (EFU) er foreningernes naturforvaltningsudvalg. EFU består af højst 25 personer. Ved sammensætningen af EFU sikres så vidt muligt en passende geografisk og faglig dækning.

I EFU behandles naturforvaltningsforhold med entomologisk indhold. Eksempler på EFU's arbejde er:

 • Udarbejdelse af rødlister for insekter
 • Bidrag til naturforvaltningsplaner
 • Høringer i forbindelse med lovforslag, naturforvaltningsprojekter, driftsplaner for statsskovsområder og militære øvelsesområder etc.
 • Deltagelse i etablering af artsdatabank for insekter
 • Overvågning af EF-habitatarter, fredede arter, arter omfattet af frivillige indsamlingsbegrænsninger etc. (22 arter)
 • Opmærksomhedsrejsning omkring særlige problemstillinger
 • Indstillinger om indsamlingsbegrænsninger for sårbare arter
 • Udgivelse af tidsskriftet "Bladloppen"
 • Samarbejde med andre "grønne" organisationer

EFUs forretningsudvalg består af:

 • Formand: Per Stadel Nielsen
 • Næstformand: Uffe Terndrup
 • Sekretær: ingen pt.
 • Redaktør: Kristian Graubæk
 • Medlem: Kristian Knudsen
 • Medlem: Jan F. Rasmussen

Kontakt:

Per Stadel Nielsen

Login til EFU projektrum